Dovolujeme si Vám nabídnout servisní služby v tomto rozsahu:
1. Úkony bez pravidelného servisu:

– provedeme pouze úkon na základě písemného požadavku daného úkonu - opravu, mazání, seřízení, vyproštění, odbornou prohlídku nebo zkoušku.
2. Základní pravidelný servis:
– v ceně smlouvy pravidelný servis v pracovní době (8-16hod.) - vhodné pro objekty v provozu v pracovní dny (dílny,kanceláře, kuchyně apod.

V rámci smlouvy o servisu zajišťujeme:

 • Odborné prohlídky.
 • Mazání a seřízení výtahu.
 • Provozní prohlídky.
 • Případné proškolení dozorce výtahu.
 • Odstraňování poruchových oprav – mimo pracovní dobu se fakturuje zvlášť dle hodinových sazeb, které jsou součástí servisní smlouvy.
 • Vyprošťování osob uvízlých v kabině výtahu – mimo pracovní dobu fakturujeme zvlášť dle hodinové zúčtovací sazby(HZS) + dopravné.
 • Opravy většího charakteru, vandalismus a zásah cizí (třetí) osoby účtujeme zvlášť.
 • Odborné zkoušky - účtujeme zvlášť - 1 x za  3 až 4roky
 • Zajištění inspekčních prohlídek 1 x za 6 až 9let


3. Komplexní servis: – v ceně smlouvy nonstop servis Vašeho výtahu – vhodné pro obytné domy s občanskou zástavbou a hotely.
V rámci smlouvy o komplexním servisu zajišťujeme:

 • Mazání a seřízení výtahu.
 • Odborné prohlídky.
 • Provozní prohlídky.
 • Odstraňování poruch výtahů nonstop.
 • Vyprošťování osob uvízlých v kabině výtahu nonstop.
 • Opravy většího charakteru, vandalismus a zásah cizí (třetí) osoby účtujeme zvlášť.
 • Odborné zkoušky - účtujeme zvlášť - 1 x za  3 až 4roky
 • Zajištění inspekčních prohlídek 1 x za 6 až 9let

 


logo (originál)